آنالیز آماری

انجام آنالیز و تحلیل آماری با نرم‌ افزار SPSS

انجام آنالیز حرفه ای و تحلیل آماری تخصصی با نرم‌ افزار SPSS

برای انجام بسیاری از پروژه‌های دانشگاهی مثل پایان‌ نامه کارهای آماری با نرم‌افزارهای مختلف با توجه به نو ع فرضیه‌ها و روابط بین متغیرها نیاز است . در بسیاری از آن‌ها تحلیل‌های توصیفی ، محاسبه‌ی یک آماری خاص ، تحلیل‌ های رگرسیون ، آنالیز واریانس ، خوشه بندی‌ ها ، تحلیل ممیزی ، آزمون اتوبندی فریدمن همه این‌ها را می‌خواهد . بیشترین نرم‌ افزاری که امروزه برای بچه‌ها به کار می‌رود نرم‌افزار SPSS است ، که خیلی نرم‌ افزار مهمی است و بسیاری از تحلیل‌ های آماری برای آزمون‌ فرض‌ ها توسط این نرم‌ افزار انجام می‌شود . SPSS از جمله نرم‌ افزارهایی است که خیلی خوب توانسته است جا بیفتد . خیلی از بچه‌ها آموزش آن را دیده‌ اند و از نظر آنالیز آماری و تحلیل آماری پایان‌ نامه یکی از بهترین آن‌ها است و امروزه برای ارائه مدل از نرم‌ افزارهای کمکی مثل پی‌ال‌اس و اسمارت‌ پی‌ال‌اس  SMART PLS ماری آمای

و لیزرل LISREL هم استفاده می‌کنند.

تحلیل آماری با استفاده از اس پی اس اس Spss

مهم­ترین نرم ­افزاری که می­ تواند مورد استفاده قرار بگیرد برای تحلیل آماری داده­ ها و تحقیق­ های مختلف و کارهای پیمایشی-توصیفی نرم­ افزار اس پی اس اس Spss است . که خیلی­ خیلی مهم است هم می­ تواند آنالیز توصیفی و تحلیل­ های توصیفی را انجام بدهد ، یک نوع نرم­ افزار آماری برای علوم اجتماعی است معنای آن ، و هم می­ تواند آمار استنباطی را انجام بدهد و در حد تحلیل داده­ ها در حیطه­ های مختلف مدیریت ، روان­شناسی ، علوم اجتماعی ، رفتاری قرار بگیرد ، انواع نمودارها را بکشد ، سفارش­ سازی جدول فراوانی را داشته باشد درصد ها را بگیرد ، توضیح­ های گسسته ، پیوسته ، انجام آنالیز واریانس ، تکنیک­ های دیگر سری زمانی هست ، انواع آزمون ­های توصیفی و غیره را می­ تواند این نرم­ افزار انجام بدهد ، امروزه در بسیاری از پایان­ نامه­ ها خب چون رسم مدل انجام می­ شود ، نرم­افزار لیزرل lisrel هم به آن اضافه شده ولی به­ طور کلی قابلیت­ های نرم­ افزار اس پی اس اس Spss خیلی­ خیلی زیاد است . می­ تواند برای انواع مختلف روش­ های رگرسیونی مبادله اطلاعات و این­ها انجام بشود . و آمار استنباطی را خیلی خوب انجام می­ دهد . از نظر برآورد ، آزمون فرض ، آزمون­ های پارامتری مثل آزمون T آزمون­ های ناپارامتری ، این­ها همه آزمون­ هایی هست که می­ شود با اس پی اس اس Spss و محیط کار آن انجام داد . البته کسی که می­ خواهد ، آنالیزوری که می­ خواهد آن را انجام بدهد ؛ باید کاملا با اس پی اس اس Spss، محیط آن و کار در آن ، وارد کردن داده­ ها ، خروجی گرفتن آشنا باشد تا بتواند یک کار بی­ نقص را ارائه بدهد .

کمک ( راهنمای ) تحلیل داده های آماری مورد نیاز با استفاده از SPSS

تحلیل داده ی ما سرویسی را برای بسته آنالیز SPSS مورد بررسی قرار می دهد که بسیار متنوع و انعطاف پذیر است . ما آزمون های آماری و آمارهای مختلفی را اجرا می کنیم زیرا توسط مشتری درخواست می شود . همچنین ما سرویس های تحلیل داده ی مختلفی را برای مشتریان مان پیشنهاد می دهیم . برای مثال ، ما انواع سرویس تحلیل داده ی خالص را برای مشتریانی پیشنهاد کردیم که داده ها را برای پروژه ی تحقیقی شان و جمع آوری داده و تحلیل داده برای مشتریانی که داده ای ندارند جمع آوری می کنند . متخصصان تحلیل داده ما کار خود را در مرحله ی تحلیل داده متوقف نمی کنند ، آنها داده های شان را با استفاده از نمودارهای میله ای ، چارت های تفکیک شده ، جداول و فلوچارت ها نشان می دهند که سبب درک بهتر بصری خوانندگان تان می شود . همچنین آنها آزمون آماری را برای داده های شان با استفاده از آزمون t، آزمون مربع کای یا تحلیل واریانس اجرا می کنند . در این نمونه ها که در آن دانشجویان قادر به تفسیر داده های تحلیل شده شان نیستند، آنها  برای جستجوی خدمات(سرویس) نوشتن آنلاین پیشنهاد شده در تحلیل داده ها با استفاده از SPSS آزاد هستند .

14 Mar 2019